Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 26-01-2017

PHCL 1 – Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi  unui număr de 39 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa I

PHCL 2 – Proiect de hotarare privind actualizare indicatorilor tehnico-economici pentru 37 obiective de investiţii: “Reabilitare sistem rutier”

 1. Anexa I

PHCL 3 – Proiect de hotarare privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2017, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 4 – Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie a exerciţiului bugetar pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016

 1. Anexa I

PHCL 5 – Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV
 5. Anexa V

PHCL 6 – Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 7 – Proiect de hotarare privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017– 2018

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 8 – Proiect de hotarare pentru completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 8 din data de 28.01.2016 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2016 – 2017 cu Grădiniţa ,,Magic World Kindergarten”, Grădiniţa ,,Mini Me” şi Şcoala Primară ,,Ada Kindergarden&School” la unităţi de învăţământ particular


Comments are closed.

Back to Top ↑