Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 26-03-2015

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PHCL 2 –Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2015

  1. Anexa I, II, III,IV,V
  2. Anexa – local
  3. Anexa – venituri

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a unui imobil în suprafaţă de aproximativ 1000 m.p., cu destinaţia de sediu Casa Locală de Pensii Sector 6

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare, pentru FUNDAŢIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAŢIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE, FUNDAŢIA ESTUAR şi FUNDAŢIA BETHEL SHELTER

PHCL 5 – Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015 prin radierea Grădiniţei ,,Româno-Finlandeze” la unităţi de învăţământ preuniversitar particulare având în vedere fuziunea prin absorbţie a unităţii de  învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ,,Româno-Finlandeză” de către unitatea de învăţământ particular Şcoala Primară ,,Româno-Finlandeză”

PHCL 6 – Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015 cu Şcoala Postliceală ,,ARTIFEX” la unităţi de învăţământ particulare

PHCL 7 – Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 16.02.2015 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 cu Şcoala Postliceală „ARTIFEX” la unităţi de învăţământ particulare

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Filmului nr. 35”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 192 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Ierbei nr. 7”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 301 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4.098 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 632-646”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 5.151 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Iuliu Maniu nr. 19”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 778 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Iuliu Maniu nr. 244E”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 32.815 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Lavandei nr. 16”, Sector 6, pentru construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 400,46 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Marin Calciu nr. 1”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă pe un teren în suprafaţă de 160 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Nicolae Filimon nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 823 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Roşiori de Vede nr. 14”, Sector 6, pentru construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 745 mp., proprietate privată persoane fizice

PHCL 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Ţibleş nr. 6”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare locuinŢă pe un teren în suprafaţă de 304 mp., proprietate privată persoane fizice

PHCL 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Timioara nr. 35C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 383,17 mp., proprietate privată persoane fizice

PHCL 20 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Uverturii nr. 55C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 741 mp., proprietate privată persoane fizice

PHCL 21 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Doftanei nr. 131-141”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 5.507 mp., proprietate privată persoane fizice


Back to Top ↑