Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 26-04-2016

PHCL 1 – Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  1 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2016

 1. Anexe

PHCL 2 – Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrulProgramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

 1. Anexa

PHCL 3 – Proiect de hotarare privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în semestrul II an şcolar 2015 – 2016 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

 1. Anexa

PHCL 4 – Proiect de hotarare privind aprobarea conţinutului contractului cadru de asociere în participaţie pe care îl încheie Administraţia Pieţelor Sector 6

 1. Anexa

PHCL 5 – Proiect de hotarare privind aprobarea „Documentaţie, Caiet de sarcini în vederea concesionării serviciilor de salubritate” pe raza Sectorului 6, Bucureşti

PHCL 6 – Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consilului Local Sector 6 nr. 154/27.10.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 49/2011 pentru aprobarea modelelor de contracte de vânzare – cumparare pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi”; privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 182 din 11.12.2014 privind aprobarea noului model de contract de vânzare cu plata în rate pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi”

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV
 5. Anexa V

PHCL 7 – Proiect de hotarare privind trecerea în administrarea şi folosinţa exclusivă de către Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 a imobilului situat în Bucureşti, şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6, deţinut de Primăria Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa

PHCL 8 – Proiect de hotarare privind convocarea Adunării Generale a foştilor proprietari deposedaţi sau a moştenitorilor acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în vederea completării componenţei Subcomisiei Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

PHCL 9 – Proiect de hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor adresate copiilor cu dizabilităţi – proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor cu dizabilităţi“  desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa

PHCL 10 – Proiect de hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa

PCHL 11 – Proiect de hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului  ,,PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale la escaladă”,  desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa

PHCL 12 – Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 51/25.02.2016 privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2016, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

 1. Anexa

PHCL 13 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 39A”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 132 m.p., proprietate privată persoane fizice

PHCL 14 – Proiect privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Serg. Apostol Constantin nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 389 m.p., proprietate privată persoane fizice

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Boziilor nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 271 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Săpânţa nr. 7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 261 mp., proprietate privată persoană fizică


Comments are closed.

Back to Top ↑