Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 26-06-2014

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 şi nr. 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 111 din 04.07.2013 privind desemnarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, care fac parte din centrele bugetare Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”, Liceul Tehnologic “Costin C. Kiriţescu” şi  Colegiul Naţional “Elena Cuza” ca ordonatori terţiari de credite, cu Grădiniţa M.A.P.N. Nr. 1 ca ordonator terţiar de credite

PHCL 3 – Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

  1. Anexa – Organigramă
  2. Anexa – Stat Funcții
  3. Anexa – ROF

PHCL 4 – Proiect de horărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii”din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

  1. Anexa

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere  în căminele pentru persoanele vârstnice, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, data publicării 13.06.2014

  1. Anexa

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Iuliu Maniu nr. 187B şi nr. 187C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.946 m.p., proprietate privată persoane juridice

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Blandiana nr. 15”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 400 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Boziilor nr. 2”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 506 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Costişa nr. 41”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 263 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 99”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 276 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 99A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 625 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Fabricii nr. 53”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 2024 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Punţii nr. 7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 452 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 143-147”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă, pe un teren în suprafaţă de 520 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 15 – Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dâmboviţa nr. 55-57”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 600 m.p., proprietate privată persoană fizică 

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dumitru Pera nr. 10”, Sector 6, pentru închidere pergolă pe un teren în suprafaţă de 262 m.p., teren ce se doreşte a se concesiona în suprafaţă de 68 mp., domeniul privat al municipiului Bucureşti

PHCL 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Golcea Vasile nr. 8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 227,16 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Intrarea Merelor nr. 1A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 82 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Moineşti nr. 40”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 280 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 20 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Preciziei nr. 16”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 4185 m.p., proprietate privată persoană juridică/domeniul privat al municipiului Bucureşti

PHCL 21 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “B-dul Timişoara nr. 61A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea birouri şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 250 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 22 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Valea Viilor nr. 1A x Strada Romancierilor”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă totală de 507 m.p., proprietate privată persoană fizică/domeniul privat al municipiului Bucureşti

PHCL 23 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Leaota nr. 15”, Sector 6, pentru extindere imobil cu funcţiunea de şcoală pe un teren în suprafaţă de 7427 m.p., proprietate privată persoană juridică

PHCL 24 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea centru cercetări pe un teren în suprafaţă de 603.584 m.p., domeniul public al statului


Back to Top ↑