Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 26-09-2013

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2013 – 2014 din bugetul  local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

  1. Anexa 1
  2. Anexa 2

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 6  în vederea achiziţionării terenului în suprafaţă de 416 m2  situat în Municipiul Bucureşti, Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 1A, Sector 6

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 a Municipiului Bucureşti

  1. Anexa I

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

  1. Anexa I
  2. Anexa II

PHCL 6 –

  1. Anexa

 


Back to Top ↑