Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 17-12-2015

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PHCL 2 – Proiect de hotarare privind  aprobarea rectificării  Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli  al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa I, II,III
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – local
 4. Anexa – venituri

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 6, Bucureşti

 1. Anexa

PHCL 4 – Proiect de hotarare privind solicitarea aprobării de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a funcţionării Centrului Cultural European Sector 6 în imobilul situat în Bd. Iuliu Maniu nr. 111, bloc F, parter, sector 6, Bucureşti, dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 conform H.C.G.M.B. nr. 85/2002 privind transmiterea unor imobile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local sector 6

 1. Anexa

PHCL 5 – Proiect de hotarare privind finalizarea contractelor de finanţare pentru proiectele cod SMIS 21685 ”Modernizare arhitecturală şi peisagistică a parcului Drumul Taberei, Sector 6, Bucureşti” şi cod SMIS 7811 „Asigurarea siguranţei publice Drumul Taberei, Militari, Sector 6, Bucureşti” şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestora

PHCL 6 – Proiect de hotarare pentru completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 21 din data de 16.02.2015 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2015 – 2016 cu Grădiniţa ,,Emerald” şi Complexul Şcolar ,,CRONOS” la unităţi de învăţământ particular

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale mai mici 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2015, datorate de persoanele fizice şi juridice

PHCL 8 – Proiect de hotarare pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale

 1. Anexa

PHCL 9 – Proiect de hotarare privind aprobarea modelului şi conţinutului autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi a cererii, formular tipizat, care va fi completată de către fiecare solicitant în parte

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 10 – Proiect de hotarare privind aprobarea „Regulamentului pentru eliberarea şi vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza Sectorului 6”

 1. Anexa

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea programului multianual de investiţii pentru “Implementarea a 100 sisteme de parcări inteligente verticale”

 1. Anexa

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a emiterii unei hotărâri prin care se aprobă transmiterea terenurilor şi clădirilor din proprietatea privată şi/sau proprietatea publică şi administrarea Municipiului Bucureşti în proprietatea şi/sau administrarea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, cu destinaţia de sedii – puncte de lucru

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 13 – Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

 1. Anexa
 2. Anexa

PHCL 14 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Elena Farago nr. 12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 420 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Anul 1864 nr. 45”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 585,26 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 23”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 6.080 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 38G”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.000 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 18 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Domnişoara Pogany nr. 1”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de ansamblu de locuinţe unifamiliale pe un teren în suprafaţă de 10.000 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 19 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 64”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 224,20 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 20 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 331”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 554 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 21 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Golescu Zinca nr. 45”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 451 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 22 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Indepndenţei nr. 307-309”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea hotel pe un teren în suprafaţă de 534 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 23 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Săbiuţei nr. 18”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 180 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 24 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 103A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 5.000 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 25 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Furtunei nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 333 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 26 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Plt. Topor Ion nr. 4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 275 mp., proprietate privată persoană juridică


Comments are closed.

Back to Top ↑