Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 27-02-2014

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013

  1. Anexa

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

  1. Anexele  I,II 2014
  2. Anexa – local
  3. Anexa – imprumut
  4. Anexa – fd.nerambursabile

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru reabilitarea termică  şi obţinerea finanţării a 10  imobile de locuinţe incluse in Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”

  1. Anexa A
  2. Anexe 1-10

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada NERA”

  1. Anexa

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada NICOLAE FILIMON”

  1. Anexa

PHCL 5 – Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Grădiniţa particulară ,,David Center” la unităţi de învăţământ particulare

 


Comments are closed.

Back to Top ↑