Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 27-10-2016

PHCL 1 – Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016

  1. Anexe I,II, III
  2. local
  3. venituri proprii
  4. fd.nerambursabile

PHCL 2 – Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie a exerciţiului bugetar pe trimestrul  3 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2016

  1. Anexele 1-6

PHCL 3 – Proiect de hotarare privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6

PHCL 4 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 pentru Subdiviziunea Administrativ-Teritorială Sector 6 al Municipiului Bucureşti

  1. Anexa

PHCL 5 – Proiect de hotarare de aprobare a  Criteriilor de acces la locuinţă şi Criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe

PHCL 6 – Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr.194/29.09.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor

  1. Anexa II

PHCL 7 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Bârsăneşti nr. 30”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 246 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 8 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 42A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 348 mp., proprietate privată persoană fizică 

PHCL 9 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Serg. Constantin Apostol nr. 12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 450 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 10 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Drumul la Roşu nr. 6”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 200 mp., proprietate privată persoană fizică 

PHCL 11 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Floare Roşie nr. 34”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 386 mp., proprietate privată persoană fizică 

PHCL 12 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 390A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 842 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 13 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Liniei nr. 46”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 365 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 14 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsăritului nr. 3”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 696,50 mp.,proprietate privată persoană fizică

PHCL 15 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Lungă nr. 52”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 480 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 16 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independenţei nr. 313A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 1.548 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 17 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Săbiuţei nr. 14A”, Sector 6, pentru extindere locuinţă existentă pe un teren în suprafaţă de 405,53 mp.,proprietate privată persoană fizică


Comments are closed.

Back to Top ↑