Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 27-11-2014

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind validarea domnului Dumitraşcu Cristian în funcţia de consilier local

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 1/20.06.2012 privind alegerea Comisiei de Validare

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6  nr. 12/31.07.2012 privind desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6 al municipiului Bucureşti

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 166/28.11.2013 privind constituirea Comisiei Consiliului Local Sector 6 de analiză şi verificare în vederea elaborării planului de management pentru “Centrul Cultural European Favorit

PHCL 7 – Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotarârea Consiliului Local Sector 6 de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015 cu Şcoala Primară ,,Blue Farry”, cu Şcoala Sanitară Postliceală ,,VITA” şi cu Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Orhideea Kids” la unităţi de învăţământ particulare 7/30.01.2014 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

PHCL 8 – Proiect de hotarâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129 din data de 25.09.2014 privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2014 – 2015 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6 în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de convieţuire în condominiu al locatarilor/proprietarilor care beneficiază de unităţi locative aflate în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

  1. Anexa

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri din Cartierul „Constantin Brâncuşi” – zona C

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Agnita nr. 48”, Sector 6, pentru extindere și supraetajare locuință pe un teren în suprafaţă de 324 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Serg. Maj. Cara Anghel nr. 20”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafaţă de 334 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dealul Țugulea nr. 3C”, Sector 6, pentru construire locuințe și birouri pe un teren în suprafaţă de 400 m.p., proprietate privată persoană juridică

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Taberei nr. 70B”, Sector 6, concesionare teren pentru construire imobil cu funcțiune mixtă pe un teren în suprafaţă totală de 582,83 m.p. – suprafață teren proprietate de 182 m.p. și suprafață teren propus a fi concesionat de cca. 400,83 m.p., parțial proprietate privată persoană fizică și parțial domeniu privat al Municipiului București, data publicării 19.11.2014

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 71”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe pe un teren în suprafaţă de 849 m.p., proprietate privată persoană juridică

PHCL 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 71”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe pe un teren în suprafaţă de 762 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Jarului nr. 23”, Sector 6, pentru construire cu funcțiunea de locuință pe un teren în suprafaţă de 281 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator – “Calea Plevnei nr. 228A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 350,54 m.p., proprietate privată persoană juridică

PHCL 20 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Săbăreni nr. 101-125”, Sector 6, pentru construire centru cultural pe un teren în suprafaţă de 3.831 m.p., proprietate privată persoană fizică


Back to Top ↑