Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 28-01-2016

PHCL 1 – Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2016

 1. Anexa I, II,III
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – local
 4. Anexa – venituri 

PHCL 2 – Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  4 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti  pe anul 2015

 1. Anexa

PHCL 3 – Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrulrogramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

 1. Anexa

PHCL 4 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001

 1. Anexa

PHCL 5 – Proiect de hotarare privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul şcolar 2016 – 2017

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 6 – Proiect de hotarare privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6

PHCL 7 – Proiect de hotarare privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local Sector 6 nr. 143 – 150/26.11.2015

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind vacantarea postului de Viceprimar al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, ca urmare a demisiei domnului Petrea Gabriel

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe trimestrul 3 al anului 2015

 1. Anexa

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ de stat şi particular din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 12 – Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrulrogramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

 1. Anexa

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani (16.12.2015 – 15.12.2018), a proiectului „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516

 1. Anexa
 2. Anexa

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copilului şi combaterea violenţei în familie Sector 6 – EIL, data publicării

 1. Anexa

PHCL 15 – Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Centru Cultural European Favorit”

 1. Anexa

PHCL 16 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea ALEŞD”

 1. Anexa

PHCL 17 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea Compozitorilor”,

 1. Anexa

PHCL 18 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea Constantin BRĂTESCU”

 1. Anexa

PHCL 19 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea Cuminţenia Pamântului intre 8 – nr. 10”

 1. Anexa

PHCL 20 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea DUMBRĂVIŢA”

 1. Anexa

PHCL 21 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea Lunca Siretului”

 1. Anexa

PHCL 22 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea Valea Siretului”

 1. Anexa

PHCL 23 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier aleea Valea Viilor”

 1. Anexa

PHCL 24 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada BOZIENI”

 1. Anexa

PHCL 25 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada DRAJNA”

 1. Anexa

PHCL 26 – Proiect de hotarare, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada OBCINA MARE”

 1. Anexa

PHCL 27 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada PAŞCANI”

 1. Anexa

PHCL 28 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada SIMION MEHEDINŢI”

 1. Anexa

PHCL 29 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada STRĂMOŞILOR”

 1. Anexa

PHCL 30 – Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada LUCĂCEŞTI”

 1. Anexa

PHCL 31 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 23”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 6.080 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 32 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 64”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 224,20 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 33 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Săbiuţei nr. 18”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 180 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 34 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Furtunei nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 333 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 35 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Plt. Topor Ion nr. 4”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 275 m.p., proprietate privată persoană juridică

PHCL 36 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 101H”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 9.542 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 37 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Costin Neniţescu nr. 14”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 166 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 38 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Craiovei nr. 26”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 647 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 39 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Spacu Gheorghe nr. 31”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 381 mp., proprietate privată persoană fizică


Comments are closed.

Back to Top ↑