Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru şedinţa din data de 28-03-2013

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă .

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 a proiectului „Actele de identitate o şansă la integrare a cetăţenilor de etnie romă din comunitatea Sectorului 6”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Partida Romilor Pro-Europa” .

  1. Anexa

PHCL 3 – Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiulu Bucureşti cu Grădiniţa ,,King George’’ la unităţi de învăţământ particulare .

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind încheierea de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6  a unui contract de consultanţă, asistenţă şi/sau de reprezentare juridică .

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării până la data de 01.04.2013, din bugetul local al Sectorului 6,  a proiectului “CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL – BUBURUZA MICĂ” ŞI “CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL – BUBURUZA MARE”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA .

  1. Anexa

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 a proiectului „Centrul medico-social”, până la data de 01.04.2013, cu cele două componente „Cabinet stomatologic” şi „Cabinet oftalmologic”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA .

  1. Anexa

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării până la data de 01.04.2013, din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti,  a proiectului „Complex socio-medical Sfântul Nectarie”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA .

  1. Anexa

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea Valea Florilor” .

  1. Anexa 1 – studiu fezabilitate
  2. Anexa 2 – studiu topografic

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada NERA” .

  1. Anexa 1 – studiu fezabilitate
  2. Anexa 2 – studiu topografic

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada NICOLAE FILIMON” .

  1. Anexa 1 – studiu fezabilitate
  2. Anexa 2 – studiu topografic

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cărămidăriei nr. 63”, Sector 6 pentru construire locuinţă pe un teren în suprafaţă de 207 m.p., proprietate privată persoană fizică .


Back to Top ↑