Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 28-05-2015

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificarii  Bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti

 1. Anexa I, II, III
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – local
 4. Anexa – venituri proprii

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  1 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti  pe anul 2015

 1. Anexe 1-10

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrulProgramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

 1. Anexa

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea “Bursei Primarului Sectorului 6” pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii  şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de  Evidenţă  a Persoanelor Sector 6

 1. Anexa I – organigramă
 2. Anexa II – rof

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

 1. Anexa – organigrama
 2. Anexa – rof
 3. Anexa – stat functii

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Ierbei nr. 7”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 301 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cântării nr. 16”, Sector 6, pentru concesionare teren în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă totală de 220 mp. – suprafaţă teren propus a fi concesionat de cca. 77 mp., domeniul privat al Municipiului Bucureşti


Back to Top ↑