Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 28-08-2014

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  2 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti pe anul 2014

  1. Anexa

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea restructurării împrumutului intern contractat în data de 02.09.2005 de la B.C.R. S.A. în baza contractului de credit nr. 9PJ/02.09.2005

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţerealizate în cadrulProgramului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

  1. Anexa  

PHLC 4 – Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a emiterii  unei hotărâri prin care terenul situat între Secţia 25 Poliţie şi Şcoala Gimnazială nr. 279 să treacă din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti şi în administrarea Sectorului 6 în vederea utilizării acestuia ca drum public (alee pietonală)

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului contractului cadru de asociere în participaţie pe care îl încheie Administraţia Pieţelor Sector 6

  1. Anexa

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului  „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516

  1. Anexa

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului  „Europa inclusivă- Iniţiative regionale sustenabile”, ID 142874

  1. Anexa

PHCL 8 – Proiect privind aprobarea implementării şi cofinanţării, în calitate de partener, necesare proiectului „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi”, ID 143222

  1. Anexa

Back to Top ↑