Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 28-11-2013

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 34/29.08.2013 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Consiliului Local Sector 6 de analiză şi verificare în vederea elaborării planului de management pentru “Centrul Cultural European Favorit”

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului “Spitalul de Copii Cotroceni” (Corp 1 şi Corp 2), situat în Splaiul Independenţei nr. 200, Sector 6, Bucureşti, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 234/2005 privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi”

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

  1. Anexa

PHCL 6- Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru  prelungirea termenului de locaţiune a contractelor de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe sociale din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, Sector 6;privind aprobarea contractului de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe sociale din Strada  Dealul Tugulea nr.27, sector 6;

  1. Anexa I
  2. Anexa II

PHCL 7 – Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Şcoala Postliceală de antrenori ,,Ioan Kunst Ghermănescu”, Grădiniţa cu program normal şi prelungit ,,Alegra” şi Grădiniţa ,,Planeta Copiilor” la unităţi de învăţământ particulare

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului maxim al alocaţiei zilnice de hrană  a copiilor din centrele rezidenţiale, centrele de zi, apartamentele sociale şi centrele sociale multifuncţionale aflate în structura D.G.A.S.P.C. Sector 6

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea baremelor de dotare, duratelor de utilizare şi normativelor valorice de cheltuieli pentru cazarmament, echipament pentru dotare iniţială şi înlocuire, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive pentru copiii daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Fulga Adrian nr. 15”, Sector 6, pentru remodelare şi extindere imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 164 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cătinei nr. 52”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 249 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Sării nr. 17”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 366,19 m.p., proprietate privată persoană fizică

 


Comments are closed.

Back to Top ↑