Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 29-01-2015

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale Sectorului 6 al Municipiului  Bucureşti pe trimestrul 4 al anului 2014

  1. Anexe

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2015  în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,  cu modificările şi completările ulterioare

  1. Anexa 

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcoalare şi cuantumul acestora pentru anul şcolar 2014 – 2015 pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

  1. Anexa

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe sociale, din fondul locativ de stat sau locuinţe de necesitate, în baza Legii privind locuinţele nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2015

  1. Anexa I
  2. Anexa II

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2015

  1. Anexa

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Centrul Multifuncţional de Sănătate  „Sfântul Nectarie” – unitate socio-medicală a unui contract de asistenţă juridică, care să acorde servicii de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare juridică

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

  1. Anexa

PCHL 9 – Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuinţe, în anul 2015, ca masură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

  1. Anexa I
  2. Anexa II

PCHL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drumul Taberei nr. 70A x Strada Romancierilor fn.”, Sector 6, concesionare teren pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă totală de 515 mp. – suprafaţă teren proprietate de 150 mp. şi suprafaţă teren propus a fi concesionat de 365 mp., parţial proprietate privată persoană fizică şi parţial domeniu privat al Municipiului Bucureşti

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Economu Cezărescu nr. 37”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 315 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 361-363”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune de sediu firmă, birouri şi locuinţe pe un teren în suprafaţă de 1.562 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Grinţieşului nr. 2B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 992 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 161”, Sector 6, pentru consolidare, extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 329 mp., proprietate privată persoană fizică


Back to Top ↑