Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 29-05-2014

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de servicii de consultanţă, asistenţă şi/sau de reprezentare juridică de către Administraţia Pieţelor Sector 6

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi aStatului de funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6

  1. Anexă – organigramă

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Avizul Tehnic şi Planul de regulament anexă la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 76 din 31.03.2014 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Cricovului nr. 13 – 19”

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării necesare proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii”, ID 125842

  1. Anexa A
  2. Anexa B

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării necesare proiectului „ŞANSA-Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”, ID 142962

  1. Anexa A
  2. Anexa B

Back to Top ↑