Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru şedinţa din data de 29-08-2012

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 136 din 23.06.2010 a Consiliului Local Sector 6 , privind aprobarea suplimentării cu 50.000.000 lei a finanţării rambursabile interne in valoare de 126.000.000 lei contractate de la Banca Comercială Română prin contractul de împrumut intern DM nr. 38 din data de 24.07.2009.

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012

  1. Anexa I
  2. Anexa II
  3. Anexa III
  4. Anexa 1 si 1a la Anexa II
  5. Anexa 1,1a si 1b la Anexa I

 

PHCL 3 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii privind Construire PIAŢA DE PEŞTE la Piaţa Valea Lungă.

  1. Anexe

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare asociaţiilor si fundaţiilor române cu personalitate juridică , precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a sociaţiilor şi fundaţiilor.

  1. Anexa 1
  2. Anexa 2

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a constituirii Colegiului director la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6


Back to Top ↑