Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 29-08-2013

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2013

 1. Anexa I

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013 

 1. Anexa 1, 1a, 1b la Anexa I
 2. Anexa 1, 1a si 1b la Anexa II
 3. Anexa 1, 1a si 1b la Anexa III
 4. Anexele I,II,III

PHCL 3 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de acţiuni privind măsuri, programe şi lucrări pentru activităţile de eficientizare a consumurilor energetice din sectorul 6

 1. Anexa I

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. Sector 6  nr. 94/20.06.2013 în sensul înlocuirii d-lui  Cornel Truşcă, reprezentantul Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, având calitatea de membru în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6 cu d-na Petra Mihaela Călin – reprezentant al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 6

PHCL 5 – Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10 din 29.01.2009 privind constituirea Comisiei pentru examinarea profesională a persoanelor care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii  precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, data publicării 02.08.2013

 1. Anexa I
 2. Anexa II-V
 3. Anexa VI

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele instituţionalizate în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic „Uverturii”, în Complexul de Servicii Sociale”Floare Roşie” precum şi în Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în anul 2013

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în anul 2013

 1. Anexa 

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/persoană  în Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic „Uverturii”, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în anul 2013

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind încheierea Actului adiţional nr.1 la Convenţia de Colaborare încheiată între Centrul Multifuncţional de Sănătate „Sfântul Nectarie”-Unitate socio-medicală şi Asociaţia pentru Parteneriat şi Alianţe Strategice  LIFEGATE,

 1. Anexa I

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind instituirea obligaţiei de afişare la loc vizibil a elementelor de identificare a contractului de ocupare a domeniului public cu mijloace publicitare amplasate pe raza  administrativ – teritorială a Sectorului 6

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosinţă al locului în parcările de reşedinţă de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6  doar solicitanţilor care fac dovada valabilitaţii inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind instituirea obligaţiei achitării taxelor locale pentru toţi solicitanţii locurilor publice de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Economu Athanase Stoicescu  nr. 46”, Sector 6, pentru construire locuinţă , pe un teren în suprafaţă de 108 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Splaiul Independentei nr. 313”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de centru de cercetari avansate pe un teren în suprafaţă de 598264 m.p., proprietate domeniul public al statului

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Plevnei nr. 228A”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri pe un teren în suprafaţă de 341 m.p., proprietate privată persoană juridică


Back to Top ↑