Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 29-09-2016

PHCL 1 –Proiect de hotarare privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București a constituirii Colegiului director la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilui Sector 6

PHCL 2 – Proiect de hotarare privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor

  1. Anexa I
  2. Anexa II

PHCL 3 – Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar/persoană şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice dependente/semidependente șiindependente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2016

  1. Anexa I
  2. Anexa II

PHCL 4 – Proiect de hotarare privind consilierea vocaţională şi reinserţia socială a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială din bugetul local al sectorului 6

  1. Anexa

PHCL 5 – Proiect de hotarare privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

  1. Anexa I
  2. Anexa II

PHCL 6 – Proiect de hotarare privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare din bugetul local, în anul 2017, pentru asociaţiile şi  fundaţiile române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială precum şi categoriile de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii din bugetul local

  1. Anexa

PHCL 7 – Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 Bucuresti nr. 145/30.06.2016

PHCL 8 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 155D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 300,14 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 9 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Aleea Cuminţenia Pământului nr. 4A”, Sector 6, pentru supraetajare imobil existent cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 940 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 10 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Doftanei nr. 121-125”, Sector 6, pentru construire trei imobile cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 7.298 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 11 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Dreptăţii nr. 57”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 305 mp., proprietate privată persoane fizice

PHCL 12 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Economu Cezărescu nr. 23-25”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 848 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 13 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Fabricii nr. 55”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de comerţ şi birouri pe un teren în suprafaţă de 7.836 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 14 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Prelungirea Ghencea nr. 143G”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi garaj pe un teren în suprafaţă de 485 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 15 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Şoseaua Grozăveşti nr. 3-5”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea mixtă pe un teren în suprafaţă de 710 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 16 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ion Nonna Otescu nr. 9”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 232 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 17 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6H”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de birouri, pe un teren în suprafaţă de 21.868 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 18 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 405”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, servicii şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 3.152 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 19 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Liniei nr. 20”, Sector 6,pentru construire cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 429 mp.,proprietate privată persoană fizică

PHCL 20 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Lucăceşti nr. 48”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 577 mp.,proprietate privată persoană juridică

PHCL 21 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 98A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 714 mp.,proprietate privată persoane fizice

PHCL 22 – Proiect de hotarareprivind  aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Mirodeniei nr. 5”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 403 mp.,proprietate privată persoană fizică

PHCL 23 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Valea Oltului nr. 199”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective cu servicii şi comerţ la parter şi staţie carburanţi pe un teren în suprafaţă de 10.030 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 24 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 37A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 887 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 25 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsăritului nr. 59”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă de 2.400 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 26 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 117A”, Sector 6,pentru extindere construcţie existentă pe un teren în suprafaţă de 14.999 mp., proprietate privată persoană juridică

PHCL 27 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 155”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi comerţ la parter pe un teren în suprafaţă de 2.486,47 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 28 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Uverturii nr. 210-220”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de învăţământ şi bibliotecă, modificări interioare şi supraetajare corpuri C1, C2, C3 şi schimbare de destinaţie corp C1 pe un teren în suprafaţă de 9.620 mp.,proprietate privată persoană juridică

 


Comments are closed.

Back to Top ↑