Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 30-01-2014

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  4 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti  pe anul 2013

 1. Anexele 1-7

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind  aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile

PHCL 3 – Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 234/2005 privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi”

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de Lucru Local Sector 6 de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020 şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2014 în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001

 1. Anexă

PHCL 6 – Proiect de hotarare  privind criteriile de acces la serviciile medicale subvenţionate din bugetul local al Sectorului 6 şi plafoanele maxime de subvenţionare a serviciilor socio-medicale la Centrul Multifuncţional de Sănătate “Sfântul Nectarie – unitate socio-medicală” în anul 2014

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 – 2015

 1. Anexa

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei etajului 1 şi a mansardei imobilului aparţinând Colegiului Tehnic Carol I, situat în Bucureşti, Şoseaua Grozăveşti nr. 9, Sector 6

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Dreptăţii nr. 10”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 10 – Proiect de hotarare privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor  Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 1. Anexa

PHCL 11 – Proiect de hotarare privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2014, ca masură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Tabere de dezvoltare personală” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Tu alegi!” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Şcoala părinţilor” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa 

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „La teatrale cu Matale!” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului ,,Centrul de zi România Kids” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului ,,Cantina Socială Harul” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Sfânta Irina”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 20 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii, în anii 2014-2015, a proiectului ”Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală”, ID 64373 desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Estuar”

 1. Anexa I

PHCL 21 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu  Fundaţia „Copii în Dificultate”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 22 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia  „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 23 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 24 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă  Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 25 – Proiect de hotărâte privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2014, a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy”

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 26 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 27 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6

 1. Anexa I

PHCL 28 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I

PHCL 29 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Lumea celor 64 de pătrate” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I

PHCL 30 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Şanse la Integrare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I

PHCL 31 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor pentru copiii cu dizabilităţi în cadrul Complexului Servicii de Recuperare”  desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I

PHCL 32 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Şcoala de Voluntari”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I

PHCL 33 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului social „Sprijin pentru seniorii sectorului 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I

PHCL 34 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Liga tinerilor karatişti”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 1. Anexa I

PHCL 35 – Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 151/31.10.2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru activităţile de eficientizare a consumurilor energetice din sectorul 6 şi a modelului contractului de concesiune de lucrări publice, a caietului de sarcini şi a fişei de date aferente acestuia

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 36 – Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada NERA”

 1. Anexa

PHCL 37 – Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: Reabilitare sistem rutier strada NICOLAE FILIMON”

 1. Anexa

PHCL 38 – Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada VALEA FLORILOR”

 1. Anexa

PHCL 39 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier alee spate bloc A+B, Calea Giuleşti nr. 125”

 1. Anexa

PHCL 40 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea DREPTĂŢII”

 1. Anexa

PHCL 41 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier aleea ARHEOLOGILOR”

 1. Anexa

PHCL 42 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada BOJA”

 1. Anexa

PHCL 43 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada CÂMPULUNG”

 1. Anexa

PHCL 44 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada CUTIERU ALEXANDRU”

 1. Anexa

PHCL 45 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada DEALULUI”

 1. Anexa

PHCL 46 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada DRUMUL BELŞUGULUI”

 1. Anexa

PHCL 47 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada FÂNTÂNA LUI NARCIS”

 1. Anexa

PHCL 48 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada FURTUNEI”

 1. Anexa

PHCL 49 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada General MACAROVICI V GEORGE”

 1. Anexa

PHCL 50 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada GOVODARVA”

 1. Anexa

PHCL 51 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier intrarea FOŞNETULUI”

 1. Anexa

PHCL 52 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier intrarea IZVORANI

 1. Anexa

PHCL 53 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada MIGDALULUI

 1. Anexa

PHCL 54 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada PĂDURARILOR”

 1. Anexa

PHCL 55 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada PERA DUMITRU”

 1. Anexa

PHCL 56 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada PETUNIEI”

 1. Anexa

PHCL 57 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada pictor OCTAV BĂNCILĂ”

 1. Anexa

PHCL 58 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada POPESCU STOIAN”

 1. Anexa

PHCL 59 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada sergent ION MARCU”

 1. Anexa

PHCL 60 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada sergent ŞTEFAN CRIŞAN”

 1. Anexa

PHCL 61 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier intrarea sergent APOSTOL CONSTANTIN”

 1. Anexa

PHCL 62 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada TORCĂTOARELOR”

 1. Anexa

PHCL 63 – Proiect privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

 1. Anexele – I,II,III,IV
 2. Anexa – fd.nerambursabile
 3. Anexa – imprumut
 4. Anexa – imprumut extern
 5. Anexa – local

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Back to Top ↑