Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 30-04-2015

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

  1. Anexa

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea îndeplinirii procedurii de declasificare a Planului de apărare 0405/12.07.1979, emis de Consiliul Popular al Sectorului 7

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind aprobarea îndeplinirii procedurii de declasificare a Planului de apărare nr. 0412/16.07.1979, emis de Consiliul Popular al Sectorului 7

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în anul 2015 a sumei de maxim 50.000 lei pentru premierea elevilor ciclului gimnazial şi liceal, care sunt şcolarizaţi pe raza Sectorului 6 şi care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şcolare naţionale în anul şcolar 2013-2014

PHCL 5 – Proiecte de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de înfiinţare a Centrului de sănătate multifuncţional „Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

  1. Anexa I
  2. Anexa II

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Cântării nr. 16”, Sector 6, pentru concesionare teren în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea de locuinţe pe un teren în suprafaţă totală de 220 mp. – suprafaţă teren propus a fi concesionat de cca. 77 mp., domeniul privat al Municipiului Bucureşti

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Chemării nr. 19”, Sector 6, pentru construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 273 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Ranetti George nr. 2-8”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi funcţiuni complementare pe un teren în suprafaţă de 4.345 m.p., proprietate privată persoană juridică

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Ierbei nr. 7”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 301 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Lacul Morii nr. 121-123”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă cu partiu special pe un teren în suprafaţă de 628 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Lavandei nr. 16”, Sector 6, pentru construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 400,46 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Pietrele Doamnei nr. 15”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 360 mp., proprietate privată persoană fizică

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Roşiori de Vede nr. 14”, Sector 6, pentru construirea unui imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 745 mp., proprietate privată persoane fizice


Comments are closed.

Back to Top ↑