Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru şedinţa din data de 30-10-2012

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul al III-lea ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti  pe anul 2012.

  1. Anexa 1

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Sector 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2012 .

  1. Anexa I
  2. Anexa II
  3. Anexa III
  4. Anexa IV
  5. Anexele 1, 1a si 1b la AI
  6. Anexele 1, 1a si 1b la AII
  7. Anexele 1, 1a  la AIII
  8. Anexele 1, 1a si 1b la AIV

PHCL 3- Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2013, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2013, în baza Legii nr. 114/1996

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Izvoarelor nr. 68-94”, Sector 6 pentru construire ansamblu residential pe un teren în suprafaţă de 67561 m.p. , proprietate privată persoană juridică.


Back to Top ↑