Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru şedinţa din data de 31-01-2013

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind  aprobarea utilizării  excedentului  anului precedent  pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Mihăilescu Ion Bogdan

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind validarea domnului Bordei Niculaie în funcţia de consilier local

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada exploatãrii în regim de închiriere

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 206/08.10.2009 privind participarea la Programul Naţional de Îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi cu proiectul „Amenajare parc A.N.L. Brâncuşi, Sector 6, Bucureşti”

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 

PHCL 8 – Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L.S.6 nr. 66/26.04.2012 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 743.700 lei a proiectului ,,Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor din învăţământul şcolar şi preşcolar din Sectorul 6 Bucureşti: Proiect de formare profesională a cadrelor din învăţământ conform modelului Finlandez” desfăşurat de Administraţia Şcolilor Sector 6 şi Inspectoratul Şcolar Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unei locuinţe, în anul 2013, ca masură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului„Dezvoltarea serviciilor de recuperare oferite în cadrul echipei mobile – proiect privind recuperarea şi integrarea copiilor cu dizabilităţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013  a proiectului „Şanse la integrare”desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului„Şcoala părinţilor şi a adolescenţilor” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului “Sunt special dar vreau să ştiu desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului„Tabere de dezvoltare  personală” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului„La teatrale cu Matale!” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

PHCL 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului„Tu alegi!” – proiect pentru combaterea violenţei în şcoli desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

PHCL 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării  în  anul 2013 a proiectului „ Apartament social pentru fete” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „ Sprijinirea Integrării Sociale ”

PHCL 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării  din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2013, a proiectului „Sprijin la bătrâneţe” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă”

PHCL 20 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2013,a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

PHCL 21 – Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii, în anul 2013, a proiectului ”Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală”,ID 64373

 

PCHL 22 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2013, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

PCHL 23 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local Sectorului 6, în  anul 2013, a proiectului ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu  Fundaţia „Copii în Dificultate”

PHCL 24 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local Sectorului 6, în  anul 2013, a proiectului ,,Centrul social pentru persoane vârstnice din Sectorul 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu  Asociaţia Umanitară „ Equilibre ”

PHCL 25 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2013,a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

PHCL 26 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2013, a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

PHCL 27 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local Sectorului 6, în  anul 2013,a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Sfânta Irina”

PHCL 28 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a  proiectului „Liga Tinerilor Karatişti – program de activităţi sportive pentru dezvoltare personală a copiilor şi tinerilor de pe raza sectorului 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

PHCL 29 – Proiect de  hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului„Lumea celor 64 de pătrate – proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

PHCL 30 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

PHCL 31 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a  proiectului „Liga Tinerilor Sportivi – program de activităţi sportive pentru copiii cu comportament deviant” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

PHCL 32 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului „Şcoala de Voluntari” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

PHCL 33 – Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului social „Sprijin pentru seniorii sectorului 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Oscială şi Protecţia Copilului Sector 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Back to Top ↑