Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 31-03-2014

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

  1. Anexele I,II,III 2014
  2. Anexa – fd.nerambursabile
  3. Anexa – venituri
  4. Anexa – venituri proprii

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, pentru FUNDAŢIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAŢIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE, FUNDAŢIA ESTUAR şi FUNDAŢIA BETHEL SHELTER

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Dealul Ţugulea nr. 1C”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă pe un teren în suprafaţă de 651 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Aleea Dreptăţii nr. 10”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă colectivă pe un teren în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Eftimie Croitoru nr. 27”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 402,17 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Lujerului nr. 14 – 20 şi nr. 14A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 5983 m.p., proprietate privată persoană juridică

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Mărgelelor nr. 89”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă de 249 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Schiorilor nr. 2C”, Sector 6 pentru extindere şi supraetajare locuinţă pe un teren în suprafaţă de 158 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Valea Cricovului nr. 13 – 19”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4946 m.p., proprietate privată persoană fizică


Back to Top ↑