Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Proiecte de hotărâri pentru ședința din data de 31-10-2013

PHCL 1 – Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Jicman Liviu Sebastian

PHCL 2 – Proiect de hotărâre privind validarea domnului Iacob Emanuel în funcţia de consilier local

PHCL 3 – Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 1/20.06.2012 privind alegerea Comisiei de Validare

PHCL 4 – Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 6/28.06.2012 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

PHCL 5 – Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile  de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti 

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul  3 ale Sectorului 6  al Municipiului Bucureşti  pe anul 2013

 1. Anexa

PHCL 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013

 1. Anexa I
 2. Anexa II
 3. Anexa III
 4. Anexa IV
 5. Anexa V

PHCL 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru activităţile de eficientizare a consumurilor energetice din sectorul 6 şi a modelului contractului de concesiune de lucrări publice, a caietului de sarcini şi a fişei de date aferente acestuia

 1. Anexa I
 2. Anexa II

PHCL 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Extinderea spaţiilor de deservire – cameră servere –  necesare desfăşurării optime a activităţilor Primăriei Sectorului 6, Bucureşti”

 1. Anexa

PHCL 10 – Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Grădiniţa Marchengarten la unităţi de învăţământ particulare şi radierea Liceului Teoretic Dr. Constantin Angelescu din reţeaua şcoalară a Sectorului 6 la unităţi de învăţământ particulare

PHCL 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcoalare şi cuantumul acestora pentru semestrul I – an şcolar 2013 – 2014 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

PHCL 12 – Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale în cuantum de până la 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2013, datorate de persoanele fizice şi juridice

PHCL 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2014, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007

PHCL 14 – Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea, locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţelor sociale şi locuinţelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2014, în baza Legii nr. 114/1996

PHCL 15 – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii,  în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada  exploatãrii în regim de închiriere

 1. Anexa

PHCL 16 – Proiect de hotărâre privind  modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 153/27.10.2011 privind  aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri din Cartierul ANL „Constantin Brâncuşi”

PHCL 17 – Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 234/2005 privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi”  astfel cum a fost modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 61/25.03.2010 privind acordarea împuternicirii către Direcţia de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 de administrare a unităţilor din fondul locativ Sector 6

PHCL 18 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Atmosferei nr. 3A”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 215 m.p., proprietate privată persoană fizică, data publicării 09.09.2013

PHCL 19 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Câlnic nr. 36”, Sector 6 pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 716 m.p., proprietate privată persoană fizică

PHCL 20 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Strada Eucaliptului nr. 5”,Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă, pe un teren  în suprafaţă de 300 m.p., proprietate privată persoană fizică 

 


Back to Top ↑