Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Serviciul Relaţii Publice în Teritoriu

  • Informează cetăţenii, oportun, asupra actelor normative, în vigoare, cu caracter general şi specific şi asupra programelor de dezvoltare comunitară, Hotărârilor Consiliului Local şi Dispoziţiilor Primarului Sectorului 6;
  • Realizează activităţi de consiliere bazate pe informarea corectă şi prezentarea consecinţelor fiecărei opţiuni, astfel încât oamenii să poată decide cum să procedeze optimal, funcţie de situaţie;
  • Înregistrează, în teritoriu, petiţiile cetăţenilor şi le transmite spre repartizare la Biroul Unic;
  • Informează operativ petenţii asupra documentelor necesare completării dosarelor ce vizeaza activitatea primăriei sau a instituţiilor deconcentrate şi pune la dispoziţie instrucţiunile şi modelele de documente necesare;
  • Asigură caracterul de actualitate şi imparţialitate al informaţiei apărând totodată interesele instituţiei;

Centrul Drumul Taberei

Adresa: Bdul. Timişoara nr. 21, Sector 6, Bucureşti
Telefon: 0376 203 659
Programul de lucru cu publicul:
Luni, Marţi, Joi: 9.00 – 15.00
Miercuri: 10.00 – 17.00
Vineri: 9.00 – 12.00

 


Back to Top ↑