Acest site nu mai este actualizat. Pentru site-ul nou vă rugăm accesați adresa: www.primarie6.ro

Viceprimar

Constantin Tomescu

Informatii in curs de actualizare.

Declaratii de avere si interese

Atribuţii

Viceprimarul este subordonat Primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale, prin dispoziţie, conform art. 57 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.

Viceprimarul conduce, coordonează şi controlează structuri ale aparatului de specialitate al Primarului conform delegării de competenţă acordată de Primar.


Back to Top ↑