În perioada 01 – 23 martie 2017, poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 au desfăşurat mai multe acţiuni care au avut ca scop respectarea prevederilor HCL nr. 222/2016 privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi care aparţin domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti de pe raza Sectorului 6.

Astfel, în perioada menţionată, agenţii au depistat şi identificat conducătorii auto care au încălcat normele privind staţionarea pe spaţiile verzi. Totodată, au fost aplicate sancţiuni în cuantum total de 22.125 lei.

Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu: ”Declar public că nu mai tolerăm astfel de comportamente, că indiferenţa şi nepăsarea vor fi sancţionate zilnic.

Staţionarea pe domeniul public reprezintă dispreţ faţă de locuitorii Sectorului 6 care îşi doresc să beneficieze de spaţiul verde, reabilitat din banii comunităţii.

Capitala este într-un deficit de locuri de parcare, dar asta nu justifică astfel de comportamente. Am iniţiat parteneriate cu marile centre comerciale pentru staţionarea pe timp de noapte, am întocmit proiectele necesare stabilirii sensurilor unice în cartierele Sectorului 6 şi anul trecut am fost singurul sector care a dat în folosinţă noi locuri de parcare.

Dacă autoritatea locală reuşeşte să facă eforturi în acest sens, atunci şi şoferii pot căuta un loc de parcare, poate la câţiva zeci de metri depărtare de locul vizat, fără să blocheze circulaţia sau să aducă prejudicii domeniului public.”  

 

Art. 1. În sensul hotărârii nr. 222/2016, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

– spaţiu verde – zona verde aparţinând domeniului public sau privat al municipiului, reprezentată de vegetaţie specifică (lemnoasă, arbustivă, floricolă şi erbacee), alta decât cele menţionate de HCGMB nr. 114/2004, respectiv parcurile şi grădinile publice din municipiul Bucureşti;

– scuar – spaţiul verde din cadrul municipiului cu suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în incintele unităţilor economice, social-culturale, de învăţământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii;

– aliniament plantat – plantaţie din lungul bulevardelor, a altor căi de circulaţie sau a râului Dâmboviţa, cu rol estetic de protecţie, de ameliorare a climatului şi calităţii aerului;

– spaţiul verde se compune din următoarele tipuri de terenuri din zonele urbane: scuar; aliniament plantat în lungul bulevardelor, străzilor şi trotuarelor; teren liber, neproductiv din intravilan.   

Art. 2. (1) Se interzice staţionarea cu orice tip de vehicul sau remorcă pe spaţiile definite în art. 1, aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti, aflate pe raza Sectorului 6.

(2) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 250 lei la 500 lei pentru vehiculele cu masa mai mică de 3,5 tone şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru vehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone.