Misiunea, viziunea și valorile administrației publice locale

MISIUNEA administraţiei publice este de a fi permanent în slujba comunității locale pentru a rezolva nevoile acesteia, asigurând astfel îmbunătățirea calității vieții cetățenilor Sectorului 6 al Municipiului București într-o manieră transparentă, echitabilă, competentă şi eficientă, prin furnizarea de servicii la un înalt standard de calitate în context naţional şi internaţional.

VIZIUNEA

Primăria Sectorului 6 îşi propune să furnizeze servicii de calitate către beneficiari și să realizeze modernizarea, transparentizarea, inovarea și responsabilizarea administrației publice locale într-o manieră care să garanteze cel mai înalt nivel de încredere publică, urmărind promovarea excelenței administrației publice locale.

Viziunea Primăriei Sectorului 6 este de a crește permanent nivelul de comunicare cu cetățenii, implicarea în comunitate și sporirea transparenței decizionale la nivelul consiliului local și prin intermediul liderilor capabili să abordeze problemele actuale la nivel local, național și global și să asigure o bună guvernare în toate domeniile vieții.

Reuşita Primăriei Sectorului 6 în îndeplinirea politicilor şi obiectivelor sale se fundamentează pe respectul faţă de lege şi cetăţean, performanţă, disciplină, integritate, onestitate, spirit de echipă, capacitate de inovare, egalitate de şanse, responsabilitate socială și principiul nediscriminării.

VALORILE care stau la baza activității noastre în serviciul public sunt:

 • Profesionalism, competență și inovație în execițiul funcției publice
 • Transparența actului administrativ
 • Flexibilitatea, adaptabilitatea și dinamism
 • Calitatea serviciilor publice furnizate
 • Onestitatea și integritate în exercitarea funcției pubice
 • Comunicarea eficientă inter și intra – instituțională
 • Respectarea normelor eticii și deontologiei profesionale
 • Colaborarea și implicarea în comunitate
 • Integritatea și prevenirea corupției
 • Responsabilitate și utilizarea eficientă a fondurilor
 • O mai bună reglementare și proceduri administrative eficiente
 • Inovațiile în guvernarea electronică

Conducerea

Paul Moldovan

Administrator Public

Consiliul Local

27 membri