Misiunea, viziunea și valorile administrației publice locale

MISIUNEA administraţiei publice este de a fi permanent în slujba comunității locale pentru a rezolva nevoile acesteia, asigurând astfel îmbunătățirea calității vieții cetățenilor Sectorului 6 al Municipiului București într-o manieră transparentă, echitabilă, competentă şi eficientă, prin furnizarea de servicii la un înalt standard de calitate în context naţional şi internaţional.

VIZIUNEA

Primăria Sectorului 6 îşi propune să furnizeze servicii de calitate către beneficiari și să realizeze modernizarea, transparentizarea, inovarea și responsabilizarea administrației publice locale într-o manieră care să garanteze cel mai înalt nivel de încredere publică, urmărind promovarea excelenței administrației publice locale.

Viziunea Primăriei Sectorului 6 este de a crește permanent nivelul de comunicare cu cetățenii, implicarea în comunitate și sporirea transparenței decizionale la nivelul consiliului local și prin intermediul liderilor capabili să abordeze problemele actuale la nivel local, național și global și să asigure o bună guvernare în toate domeniile vieții.

Reuşita Primăriei Sectorului 6 în îndeplinirea politicilor şi obiectivelor sale se fundamentează pe respectul faţă de lege şi cetăţean, performanţă, disciplină, integritate, onestitate, spirit de echipă, capacitate de inovare, egalitate de şanse, responsabilitate socială și principiul nediscriminării.

VALORILE care stau la baza activității noastre în serviciul public sunt:

 • Profesionalism, competență și inovație în execițiul funcției publice
 • Transparența actului administrativ
 • Flexibilitatea, adaptabilitatea și dinamism
 • Calitatea serviciilor publice furnizate
 • Onestitatea și integritate în exercitarea funcției pubice
 • Comunicarea eficientă inter și intra – instituțională
 • Respectarea normelor eticii și deontologiei profesionale
 • Colaborarea și implicarea în comunitate
 • Integritatea și prevenirea corupției
 • Responsabilitate și utilizarea eficientă a fondurilor
 • O mai bună reglementare și proceduri administrative eficiente
 • Inovațiile în guvernarea electronică

Conducerea

Paul Moldovan

Administrator Public

Consiliul Local

27 membri

Functii publice si contractuale de conducere
                           
                           
            CABINET PRIMAR               
                           
1 Director   Suciu Alexandru               
                           
                           
            SERVICIUL CORP CONTROL, ACTIVITĂȚI SPECIALE ȘI INTEGRITATE               
                           
2 Şef Serviciu   Florea Constantin              
                           
            DIRECŢIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE LOCALE               
                           
3 Director General   Rosetti Alexandru              
                           
                           
            DIRECTOR GENERAL ADJUNCT              
                           
4 Director general adjunct   Stoica Mihaela              
                           
            SERVICIUL ÎNDRUMARE ŞI CONTROL ASOCIAŢII DE PROPRIETARI              
                           
5 Şef Serviciu   Vlăsceanu Tudora              
                           
            DIRECŢIA GENERALĂ INVESTIŢII PUBLICE              
                           
6 Director General   Marin Petrescu Marius              
                           
                           
            DIRECTOR GENERAL ADJUNCT               
                           
7 Director General Adjunct   Covrig Lucian Constantin               
                           
            SERVICIUL PLANIFICARE INVESTIŢII               
                           
8 Şef Serviciu   Cîrlogea Maria Simona                
                           
            DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  ȘI URMĂRIRE CONTRACTE              
                           
9 Director Executiv   Gheorghe Iulian              
                           
                           
            SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE               
                           
10 Şef Serviciu   Bălan Florica              
                           
            SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE               
                           
11 Şef Serviciu   Iscoviciu Lucian              
                           
            BIROUL URMĂRIRE CONTRACTE CONSTRUCȚII CIVILE               
                           
12 Șef birou   Ștefan Constantin-Cătălin              
                           
            BIROUL URMĂRIRE CONTRACTE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ               
                           
13 Șef birou   Giura Viorel               
                           
            DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE LOCALĂ, DIGITALIZARE, PROIECTE CU FONDURI EXTERNE               
                           
14 Director general   Bunea Valeriu Florin              
                           
            DIRECTOR GENERAL ADJUNCT               
                           
15   Director General Adjunct     Aron Octavian Cornel              
                           
            DIRECTIA GENERALĂ ARHITECT ȘEF ŞI PLANIFICARE TERITORIALĂ              
                           
16 Arhitect Şef al Sectorului 6   Bera Marcel Florentin            
            DIRECŢIA TEHNICĂ     
17   Director executiv    Crăciun Aura        
                           
            SERVICIUL CADASTRU, FOND FUNCIAR ŞI PATRIMONIU              
                           
18 Şef Serviciu   Neacșu Dana-Elena              
                           
            DIRECTOR GENERAL ADJUNCT              
                           
19 Director General Adjunct   Munteanu Mihail              
                           
            SERVICIUL AUTORIZAŢII ÎN CONSTRUCŢII               
                           
20 Şef Serviciu   Didoacă Simona Ingrid              
                           
            SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJARE TERITORIU               
                           
21 Șef Serviciu   Gheorghe Adriana               
                           
            DIRECȚIA RELAȚII CU PUBLICUL ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR               
                           
22 Director Executiv   Ioniţă Răzvan – Gabriel              
                           
            BIROUL REGISTRATURĂ ȘI ARHIVĂ               
                           
23     Sef Birou      Dinu Vasile              
                           
            SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI GESTIONARE PETIȚII               
                           
24 Şef Serviciu   Culha Violeta Alexandra              
                           
            DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI RESURSE UMANE               
                           
25 Director Executiv   Dima Cecilia              
                           
            SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE                
                           
26 Şef Serviciu   Enache Valentina-Oana                
                           
            SERVICIUL ADMNISTRAȚIE PUBLICĂ, MONITORIZAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI ELECTORALE               
                           
27 Şef Serviciu   Sas Alexandru Dan              
                           
            BIROUL ASISTENŢĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL              
                           
28 Şef Birou   Alexe Georgiana Daniela               
                           
            SERVICIUL  JURIDIC ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV               
                           
29 Şef Serviciu   Anghelache Felicia – Georgiana                                      
                         
            SERVICIUL  AUTORITATE TUTELARĂ               
                           
                           
30 Şef Serviciu   Chichinete  Aurora Doina              
                           
                           
            DIRECŢIA  GENERALĂ ECONOMICĂ              
                           
31 Director General   Ciocîrlan Bogdan Ionuț               
                           
            SERVICIUL  BUGET – FINANCIAR                
                           
32                            Şef Serviciu Bucur Mihaela Daniela               
                           
            SERVICIUL  CONTABILITATE               
                           
33 Şef Serviciu   Țone Georgiana Luciana               
                           
            DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC INTERINSTITUȚIONAL ȘI ADMINISTRATIV              
                           
34     Director Executiv    Chelaru Lucica                                   
            SERVICIUL MANAGEMENT ECONOMIC               
                           
35     Şef Serviciu     Ionescu Maria                                                  
                           
                           
            SERVICIUL ADMINISTRATIV, LOGISTICĂ ȘI PROTOCOL               
                           
36 Şef Serviciu    Vlad Florian