Misiunea, viziunea și valorile administrației publice locale

MISIUNEA administraţiei publice este de a fi permanent în slujba comunității locale pentru a rezolva nevoile acesteia, asigurând astfel îmbunătățirea calității vieții cetățenilor Sectorului 6 al Municipiului București într-o manieră transparentă, echitabilă, competentă şi eficientă, prin furnizarea de servicii la un înalt standard de calitate în context naţional şi internaţional.

VIZIUNEA

Primăria Sectorului 6 îşi propune să furnizeze servicii de calitate către beneficiari și să realizeze modernizarea, transparentizarea, inovarea și responsabilizarea administrației publice locale într-o manieră care să garanteze cel mai înalt nivel de încredere publică, urmărind promovarea excelenței administrației publice locale.

Viziunea Primăriei Sectorului 6 este de a crește permanent nivelul de comunicare cu cetățenii, implicarea în comunitate și sporirea transparenței decizionale la nivelul consiliului local și prin intermediul liderilor capabili să abordeze problemele actuale la nivel local, național și global și să asigure o bună guvernare în toate domeniile vieții.

Reuşita Primăriei Sectorului 6 în îndeplinirea politicilor şi obiectivelor sale se fundamentează pe respectul faţă de lege şi cetăţean, performanţă, disciplină, integritate, onestitate, spirit de echipă, capacitate de inovare, egalitate de şanse, responsabilitate socială și principiul nediscriminării.

VALORILE care stau la baza activității noastre în serviciul public sunt:

 • Profesionalism, competență și inovație în execițiul funcției publice
 • Transparența actului administrativ
 • Flexibilitatea, adaptabilitatea și dinamism
 • Calitatea serviciilor publice furnizate
 • Onestitatea și integritate în exercitarea funcției pubice
 • Comunicarea eficientă inter și intra – instituțională
 • Respectarea normelor eticii și deontologiei profesionale
 • Colaborarea și implicarea în comunitate
 • Integritatea și prevenirea corupției
 • Responsabilitate și utilizarea eficientă a fondurilor
 • O mai bună reglementare și proceduri administrative eficiente
 • Inovațiile în guvernarea electronică

Conducerea

Paul Moldovan

Administrator Public

Consiliul Local

27 membri

                         
                         
          CABINET PRIMAR              
                         
Director   Suciu Alexandru              
                         
                         
          SERVICIUL CORP CONTROL, ACTIVITĂȚI SPECIALE ȘI INTEGRITATE              
                         
Şef Serviciu   Florea Constantin              
                         
          DIRECŢIA GENERALĂ SERVICII PUBLICE LOCALE              
                         
Director General   Ganciu Constantin Sorin              
                         
                         
          DIRECTOR GENERAL ADJUNCT              
                         
Director general adjunct   Stoica Mihaela              
                         
          SERVICIUL ÎNDRUMARE ŞI CONTROL ASOCIAŢII DE PROPRIETARI              
                         
Şef Serviciu   Vlăsceanu Tudora              
                         
          DIRECŢIA GENERALĂ INVESTIŢII PUBLICE              
                         
Director General   Marin Petrescu Marius              
                         
                         
          DIRECTOR GENERAL ADJUNCT              
                         
Director General Adjunct   Covrig Lucian Constantin              
                         
          SERVICIUL PLANIFICARE INVESTIŢII              
                         
Şef Serviciu   Cîrlogea Maria Simona              
                         
          DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  ȘI URMĂRIRE CONTRACTE              
                         
Director Executiv   Gheorghe Iulian              
                         
                         
          SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE              
                         
Şef Serviciu   Bălan Florica              
                         
          SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE              
                         
Şef Serviciu   Iscoviciu Lucian              
                         
          BIROUL URMĂRIRE CONTRACTE CONSTRUCȚII CIVILE              
                         
Șef birou   Ștefan Constantin-Cătălin              
                         
          BIROUL URMĂRIRE CONTRACTE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ              
                         
Șef birou   Giura Viorel              
                         
          DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE LOCALĂ, DIGITALIZARE, PROIECTE CU FONDURI EXTERNE              
                         
Director general   Bunea Valeriu Florin              
                         
          DIRECTOR GENERAL ADJUNCT              
                         
  Director General Adjunct     Aron Octavian Cornel              
                         
          DIRECTIA GENERALĂ ARHITECT ȘEF ŞI PLANIFICARE TERITORIALĂ              
                         
Arhitect Şef al Sectorului 6   Bera Marcel Florentin            
          DIRECŢIA TEHNICĂ    
  Director executiv   Crăciun Aura        
                         
          SERVICIUL CADASTRU, FOND FUNCIAR ŞI PATRIMONIU              
                         
Şef Serviciu   Neacșu Dana-Elena              
                         
          DIRECTOR GENERAL ADJUNCT              
                         
Director General Adjunct   Munteanu Mihail              
                         
          SERVICIUL AUTORIZAŢII ÎN CONSTRUCŢII              
                         
Şef Serviciu   Didoacă Simona Ingrid              
                         
          SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJARE TERITORIU              
                         
Șef Serviciu   Gheorghe Adriana              
                         
          DIRECȚIA RELAȚII CU PUBLICUL ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR              
                         
Director Executiv   Ioniţă Răzvan – Gabriel              
                         
          SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI GESTIONARE PETIȚII              
                         
Şef Serviciu   Culha Violeta Alexandra              
          DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI RESURSE UMANE              
                         
Director Executiv   Dima Cecilia              
                         
          SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE               
                         
Şef Serviciu   Enache Valentina-Oana              
                         
          SERVICIUL ADMNISTRAȚIE PUBLICĂ, MONITORIZAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI ELECTORALE              
                         
Şef Serviciu   Sas Alexandru Dan              
                         
          BIROUL ASISTENŢĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL              
                         
Şef Birou   Alexe Georgiana Daniela              
                         
          SERVICIUL  JURIDIC ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV              
                         
Şef Serviciu   Anghelache Felicia – Georgiana              
                       
          SERVICIUL  AUTORITATE TUTELARĂ              
                         
                         
Şef Serviciu   Chichinete  Aurora Doina              
                         
                         
          DIRECŢIA  GENERALĂ ECONOMICĂ              
                         
Director General   Ciocîrlan Bogdan Ionuț              
                         
                         
          SERVICIUL  CONTABILITATE              
                         
Şef Serviciu   Țone Georgiana Luciana              
                         
                         
          SERVICIUL ADMINISTRATIV, LOGISTICĂ ȘI PROTOCOL              
                         
Şef Serviciu   Vlad Florian