Misiunea, viziunea și valorile administrației publice locale

MISIUNEA administraţiei publice este de a fi permanent în slujba comunității locale pentru a rezolva nevoile acesteia, asigurând astfel îmbunătățirea calității vieții cetățenilor Sectorului 6 al Municipiului București într-o manieră transparentă, echitabilă, competentă şi eficientă, prin furnizarea de servicii la un înalt standard de calitate în context naţional şi internaţional.

VIZIUNEA

Primăria Sectorului 6 îşi propune să furnizeze servicii de calitate către beneficiari și să realizeze modernizarea, transparentizarea, inovarea și responsabilizarea administrației publice locale într-o manieră care să garanteze cel mai înalt nivel de încredere publică, urmărind promovarea excelenței administrației publice locale.

Viziunea Primăriei Sectorului 6 este de a crește permanent nivelul de comunicare cu cetățenii, implicarea în comunitate și sporirea transparenței decizionale la nivelul consiliului local și prin intermediul liderilor capabili să abordeze problemele actuale la nivel local, național și global și să asigure o bună guvernare în toate domeniile vieții.

Reuşita Primăriei Sectorului 6 în îndeplinirea politicilor şi obiectivelor sale se fundamentează pe respectul faţă de lege şi cetăţean, performanţă, disciplină, integritate, onestitate, spirit de echipă, capacitate de inovare, egalitate de şanse, responsabilitate socială și principiul nediscriminării.

VALORILE care stau la baza activității noastre în serviciul public sunt:

 • Profesionalism, competență și inovație în execițiul funcției publice
 • Transparența actului administrativ
 • Flexibilitatea, adaptabilitatea și dinamism
 • Calitatea serviciilor publice furnizate
 • Onestitatea și integritate în exercitarea funcției pubice
 • Comunicarea eficientă inter și intra – instituțională
 • Respectarea normelor eticii și deontologiei profesionale
 • Colaborarea și implicarea în comunitate
 • Integritatea și prevenirea corupției
 • Responsabilitate și utilizarea eficientă a fondurilor
 • O mai bună reglementare și proceduri administrative eficiente
 • Inovațiile în guvernarea electronică

Conducerea

Paul Moldovan

Administrator Public

Suciu Alexandru  – Cabinet Primar – Director
Dafin Florin – Biroul Autorizări Activităţi Comerciale – Şef birou
Ganciu Constantin – Sorin – Direcţia Generală Servicii Publice Locale – Director general
Popovici Marinela – Biroul Reglementare și Repartizare Spaţii Locative – Şef birou
Bădiţă Daniela – Direcţia de Monitorizare și Administrare a Serviciilor Publice Locale – Director executiv
Kovacs Monica – Mihaela – Alexandra – Serviciul Control Activităţi Publice Gospodăreşti și Sanitar-Veterinar, Fitosanitar – Şef serviciu
Vlăsceanu Tudora – Serviciul Îndrumare și Control Asociaţii de Proprietari – Şef serviciu
Bera Marcel – Florentin – Directia Generală Arhitect Sef Şi Planificare Teritorială – Arhitect-șef
Didoacă Simona – Ingrid – Serviciul Autorizaţii în Construcţii – Şef serviciu
Tomoea Stela Elena –  Direcţia Tehnică – Director executiv
Crăciun Aura – Serviciul Cadastru, Fond Funciar și Patrimoniu – Şef serviciu
Marin Petrescu – Marius – Direcţia Generală Investiţii Publice – Director General
Covrig Lucian Constantin  – Direcţia Generală Investiţii Publice – Director general adjunct
Gheorghe Iulian – Direcția de Învestiții și Achiziții Publice – Director executiv
Iscoviciu Lucian – Serviciul Monitorizare Contracte – Şef serviciu
Bălan Florica – Serviciul Achiziţii Publice – Şef serviciu
Leca Iuliana – Direcţia Fonduri Externe – Director executiv
Aron Octavian – Cornel – Serviciul de Elaborare a Cererilor de Finanţare – Şef serviciu
Bunea Valeriu Florin – Direcţia de Informatizare a Serviciilor Publice – Director executiv
Ioniţă Răzvan – Gabriel – Direcţia Comunicare Publică  – Director executiv
Buzărin Mirela – Serviciul Relaţii cu Presa, Transparenţă și Protocol – Şef serviciu
Culha Violeta – Alexandra – Serviciul Biroul Unic – Şef serviciu
Ciocîrlan Bogdan – Ionuț  – Direcţia Economică – Director executiv
Chelaru Lucica – Direcţia Economică – Director executiv adjunct
Țone Georgiana Luciana – Serviciul Financiar – Contabilitate – Şef serviciu
Vlad Florian – Serviciul Logistică, Administrativ și Protecţia Muncii – Şef serviciu
Dima Cecilia – Direcţia Administraţie Publică și Resurse Umane – Director executiv
Safta Sabina – Serviciul Resurse Umane și Managementul Carierei – Şef serviciu
Udrea Cristina – Biroul Asistenţă Tehnică a Consiliului Local și Monitorizarea Procedurilor Administrative – Şef birou
Chichinete  Aurora – Doina – Serviciul Autoritate Tutelară – Şef serviciu

Consiliul Local

27 membri