Home

Legislație

Legislație

  • Constituția României;
  • OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;
  • HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
  • HG 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective;
  • HG 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină;
  • Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
  • Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
  • Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.