Home

Hotărâri ale Consiliului Local

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local

Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti, pe anul 2024

17 May 2024

Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, imobilul (teren) proprietate privată, situat în Drumul Valea Largă, nr. 17, Sector 6

29 April 2024

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizaţi conform devizului general actualizat, pentru  obiectivul de investiţii “Reabilitare sistem rutier Drumul Belșugului”

29 April 2024

Hotărâre de modificare a H.C.L. al Sectorului 6 nr. 325/2017 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 6, cu modificările și completările ulterioare

 

29 April 2024

Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 6 Bucureşti, la data de 31 martie 2024

29 April 2024

Hotărâre privind aprobarea Conturilor de execuţie pe surse de finanţare, Situaţiile financiare, inclusiv anexele acestora, la data de 31 decembrie 2023 

 

29 April 2024

Hotărâre privind aprobarea Acordului de Grant care se va semna între Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și Sectorul 6 al Municipiului București în legătură cu proiectul “Construire imobil cu funcțiunea de spital, funcțiuni complexe și organizare executare lucrări”, situat în Bulevardul Timișoara nr. 101E.

16 April 2024

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului  6 nr. 149/06.07.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 73.000.000 euro, pentru o perioadă de creditare de până la 30 de ani, din care o perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente obiectivului de investiții european  ”Construire imobil cu funcțiunea de spital, funcțiuni complexe și organizare executare lucrări”, situat în Bulevardul Timișoara nr. 101E, cu modificările și completările ulterioare.

16 April 2024