Home

Hotărâri ale Consiliului Local

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

Lista Hotarari Consiliu Local

Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție  „Construire imobil cu funcțiunea de creșă și organizare lucrări în Bulevardul Timișoara nr. 89, Sector 6, Municipiul București (Creșă ANL Brâncuși)”

29 February 2024

Hotarare pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 52 de spații comerciale aflate în administrarea Administrației Comerciale Sector 6

29 February 2024

Hotarare privind modificarea și completarea art. 5 din Anexa la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 78/27.04.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind  înscrierea/reînscrierea, acordarea/încetarea serviciilor furnizate în cadrul creșelor aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

29 February 2024

Hotarare privind aprobarea asocierii dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 și Asociaţia Sprijinirea Integrării Sociale și acordarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6, în vederea derulării şi finanţării, în anul 2024, a proiectului ,,Centru pentru Familie

 

29 February 2024

Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a împuternici Sectorul 6 al Municipiului București să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București imobilele (terenuri) identificate cu numerele cadastrale 235902, respectiv 246390, situate în Splaiul Independenței nr. 202, sector 6

29 February 2024

Hotarare privind ocuparea temporară a mobilierului urban-construcții provizorii, aprobate prin H.C.L. al Sectorului 6 nr. 187/2022, aflat pe domeniului public al Sectorului 6 al municipiului București în scopul difuzării și comercializării de presă/carte și flori, pus  la dispoziție de Administrația Comercială Sector 6, pentru amplasamentele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 27/21.02.2020

29 February 2024

HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „EduConstru - Construirea spațiilor moderne și inovatoare pentru activități educaționale la Școala Gimnazială nr. 197” în cadrul apelului din Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 și aprobarea cheltuielilor legate de proiect

20 February 2024

HCL 30/2024 - Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții Construire spații destinate activităților de școală după școală în incinta Școlii gimnaziale nr. 197

                                                 

20 February 2024