Home

Conducere

Conducere

Lista Conducere
Alexandru Suciu
Director - Cabinet Primar
Constantin Florea
Şef serviciu - Serviciul Corp Control, Activităţi Speciale şi Integritate
Corneliu Taftă
Director general - Direcţia Generală Servicii Publice Locale
Mihaela Stoica
Director general adjunct - Direcţia Generală Servicii Publice Locale
Liviu Tătaru
Șef Serviciu - Serviciul Îndrumare și Control Asociații de Proprietari
Marius Petrescu Marin
Director General - Direcţia Generală Investiţii Publice
Lucian Constantin Covrig
Director General Adjunct - Direcţia Generală Investiţii Publice
Maria Simona Cîrlogea
Şef serviciu - Serviciul Planificare Investiţii
Iulian Gheorghe
Director Executiv - Direcţia Achiziţii Publice şi Urmărire Contracte
Florica Bălan
Șef Serviciu - Serviciul Achiziții Publice
Lucian Iscoviciu
Șef Serviciu - Serviciul Urmărire Contracte
Constantin-Cătălin Ștefan
Şef Birou - Biroul Urmărire Contracte Construcţii Civile
Viorel Giura
Şef Birou - Biroul Urmărire Contracte Infrastructură Rutieră
Valeriu Florin Bunea
Director General - Direcţia Generală Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe
Octavian - Cornel Aron
Director General Adjunct - Direcţia Generală Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe
Marius-Radu Lungu
Șef serviciu - Biroul Suport IT
Cătălina-Gabriela Lucaci
Șef serviciu - Serviciul Managementul proiectelor și programelor
Aura Crăciun
Director Executiv - Direcţia Tehnică
Dana-Elena Neacşu
Şef Serviciu - Serviciul Cadastru, Fond Funciar şi Patrimoniu
Mihail Munteanu
Director General Adjunct - Direcţia Generală Arhitect Şef şi Planificare Teritorială
Adriana Gheorghe
Şef Serviciu - Serviciul Urbanism și Amenajare Teritoriu
Răzvan - Gabriel Ioniță
Director Executiv - Direcţia Relaţii cu Publicul şi Managementul Documentelor
Violeta - Alexandra Culha
Șef Serviciu - Serviciul Relaţii cu Publicul şi Gestionare Petiţii
Vasile Dinu
Şef Birou - Biroul Registratură şi Arhivă
Cecilia Dima
Director Executiv - Direcţia Administraţie Publică și Resurse Umane
Valentina - Oana Enache
Șef Serviciu - Serviciul Managementul Resurselor Umane
Alexandru Dan Sas
Șef Serviciu - Serviciul Administrație Publică, Monitorizarea Procedurilor Administrative și Activități Electorale
Georgiana Daniela Alexe
Șef Birou - Biroul Asistență Tehnică A Consiliului Local
Felicia - Georgiana Anghelache
Șef Serviciu - Serviciul Juridic și Contencios Administrativ
Aurora - Doina Chichinete
Şef serviciu - Serviciul Autoritate Tutelară
Bogdan Ciocîrlan
Director General - Direcția Economică
Mihaela Daniela Bucur
Șef Serviciu - Serviciul Buget-Financiar
Doina Honciu
Șef Serviciu - Serviciul Contabilitate
Maria Valeria Rățulescu
Director executiv - Direcția Management Economic Interinstituțional și Administrativ
Diana-Mihaela Moraru
Șef Serviciu - Serviciul Management Economic
Florian Vlad
Șef Serviciu - Serviciul Administrativ, Logistică și Protocol