Home

Proiecte de hotărâre

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse în scris la sediul Primăriei Sector 6, din Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6 – Biroul Unic sau pe adresa de e-mail [email protected].

______________

Termenul de formulare al propunerilor, sugestiilor şi opiniilor cu valoare de recomandare cu privire la proiectele de hotărâre puse în dezbatere este de 10 zile de la data primei publicări online.

Lista Proiecte Aflate In Dezbatere
13 June 2024
Proiectul 156
Proiect de hotărâre nr. 156/13.06.2024privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 la Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea  de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în rețeaua națională, pentru unități de cult, instituții şi autorități publice din sistemul național de asistență socială și a cheltuielilor legate de proiect
Proiectul 156

Proiect de hotărâre nr. 156/13.06.2024privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 la Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea  de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în rețeaua națională, pentru unități de cult, instituții şi autorități publice din sistemul național de asistență socială și a cheltuielilor legate de proiect

13 June 2024
Proiectul 155
Proiect de hotărâre nr. 155/13.06.2024 privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate  și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Centrală fotovoltaică on grid 99,9kWp” – Clădire civilă administrativă și activități de asistență socială (S+P+2E), Aleea Istru nr. 4B, sector 6, București
Proiectul 155

Proiect de hotărâre nr. 155/13.06.2024 privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de Fezabilitate  și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investițiiCentrală fotovoltaică on grid 99,9kWp” – Clădire civilă administrativă și activități de asistență socială (S+P+2E), Aleea Istru nr. 4B, sector 6, București

13 June 2024
Proiectul 154
Proiect de hotărâre nr. 154/13.06.2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iunie - august 2024       
Proiectul 154

Proiect de hotărâre nr. 154/13.06.2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iunie - august 2024                            

 

13 June 2024
Proiectul 153
Proiect de hotărâre nr. 153/13.06.2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 14.06.2024
Proiectul 153

Proiect de hotărâre nr. 153/13.06.2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 14.06.2024

07 June 2024
Proiectul 152
Proiect de hotărâre nr. 152/06.06.024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – „Str. Televiziunii nr. 32-34”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de clădire administrativă cu regim de înălțime S+P+2E+M, pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.107 mp, proprietate privată persoană juridică
Proiectul 152

Proiect de hotărâre nr. 152/06.06.024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – „Str. Televiziunii nr. 32-34”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de clădire administrativă cu regim de înălțime S+P+2E+M, pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.107 mp, proprietate privată persoană juridică

07 June 2024
Proiectul 151
Proiect de hotărâre nr. 151/06.06.2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – „B-dul Iuliu Maniu nr. 560B”, Sector 6, pentru extindere și modernizare la standard nZEB complex comercial cu regim de înălțime 2S+P+MZ+1E, pe un teren în suprafaţă de 152.266 mp, proprietate privată persoană juridică
Proiectul 151

Proiect de hotărâre  nr. 151/06.06.2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – „B-dul Iuliu Maniu nr. 560B”, Sector 6, pentru extindere și modernizare la standard nZEB complex comercial cu regim de înălțime 2S+P+MZ+1E, pe un teren în suprafaţă de 152.266 mp, proprietate privată persoană juridică

29 May 2024
Proiectul 147
Proiect de hotărâre nr. 147/29.05.2024 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului de Asistență Comunitară SocialXChange, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, caracter normativ
Proiectul 147

Proiect de hotărâre nr. 147/29.05.2024 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului de Asistență Comunitară SocialXChange, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, caracter normativ 

13 May 2024
Proiectul 124
Proiect de hotărâre nr. 124/13.05.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 94/29.04.2021 privind reorganizarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice la nivel de Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice în subordinea Direcţiei Protecţie Socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social , caracter normativ
24 April 2024
Proiectul 105
Proiect de hotărâre nr. 105/10.04.2024 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de atribuire a denumirii “Parcul Gheorghe Dinică” imobilului identificat cu numărul cadastral 246205, situat în Calea Giulești nr. 56, sector 6, București
Proiectul 105

Proiect de hotărâre nr. 105/10.04.2024 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de atribuire
a denumirii “Parcul Gheorghe Dinică” imobilului identificat cu numărul cadastral 246205, situat în Calea Giulești nr. 56, sector 6, București.

18 April 2024
Proiectul 112
Proiect de hotărâre nr. 112/18.04.2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – „Str. Cernișoara nr. 29A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de spațiu comercial și servicii cu regim de înălțime P+1E+Eth, pe un teren în suprafaţă măsurată de 309 mp, proprietate privată persoană fizică
Proiectul 112

Proiect de hotărâre  nr. 112/18.04.2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – „Str. Cernișoara nr. 29A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de spațiu comercial și servicii cu regim de înălțime P+1E+Eth, pe un teren în suprafaţă măsurată de 309 mp, proprietate privată persoană fizică

15 April 2024
Proiectul 108
Proiect de hotărâre Nr. 108/15.04.2024 privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea serviciilor sociale în sectorul 6 al municipiului București pentru perioada 2024 – 2029, caracter normativ
Proiectul 108

Proiect de hotărâre nr. 108/15.04.2024 privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea serviciilor sociale în sectorul 6 al municipiului București pentru perioada 2024 – 2029, caracter normativ

12 April 2024
Proiectul 106
Proiect de hotărâre nr. 106/12.04.2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – „Intrarea Poiana Lacului nr. 8”, Sector 6, pentru construire hale servicii cu regim de înălțime parter, pe un teren în suprafaţă de 3.569 mp, proprietate privată persoane fizice
Proiectul 106

Proiect de hotărâre nr. 106/12.04.2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – „Intrarea Poiana Lacului nr. 8”, Sector 6, pentru construire hale servicii cu regim de înălțime parter, pe un teren în suprafaţă de 3.569 mp, proprietate privată persoane fizice

04 April 2024
Proiectul 99
Proiect de hotărâre nr. 99/04.04.2024 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuință depuse în baza Legii locuinței nr. 114/1996 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2007, pentru anul 2024
Proiectul 99

Proiect de hotărâre nr. 99/04.04.2024 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuință depuse în baza Legii locuinței nr. 114/1996 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2007, pentru anul 2024  

 

26 March 2024
Proiectul 90
Proiect de hotărâre nr. 90/26.03.2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – „Str. Albiței nr. 2J”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință colectivă cu regim de înălțime S+P+2E+M pe un teren în suprafaţă de 550 mp, proprietate privată persoană fizică
Proiectul 90

Proiect de hotărâre nr. 90/26.03.2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – „Str. Albiței nr. 2J”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință colectivă cu regim de înălțime S+P+2E+M pe un teren în suprafaţă de 550 mp, proprietate privată persoană fizică

29 February 2024
Proiectul 56
Proiect de hotărâre nr. 56/29.02.2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – „Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 10-12 și nr. 12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective cu parter comercial cu regim de înălțime S+P+2E, pe un teren în suprafaţă de 905 mp, proprietate privată persoane fizice
Proiectul 56

Proiect de hotărâre nr. 56/29.02.2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – „Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 10-12 și nr. 12”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective cu parter comercial cu regim de înălțime S+P+2E, pe un teren în suprafaţă de 905 mp, proprietate privată persoane fizice

29 February 2024
Proiectul 55
Proiect de hotărâre nr. 55/29.02.2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – „Prelungirea Ghencea nr. 104B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective și servicii cu regim de înălțime S+P+2E+Et. 3 retras, pe un teren în suprafaţă de 850 mp, proprietate privată persoană juridică
Proiectul 55

 Proiect de hotărâre nr. 55/29.02.2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – „Prelungirea Ghencea nr. 104B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective și servicii cu regim de înălțime S+P+2E+Et. 3 retras, pe un teren în suprafaţă de 850 mp, proprietate privată persoană juridică 

05 February 2024
Proiectul 25
Proiect de hotărâre nr. 25/31.01.2024 privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI CONSTRUIRE LOC DE JOACĂ STR. GHIRLANDEI NR. 54,  SECTOR 6, BUCUREȘTI”
Proiectul 25

Proiect de hotărâre nr. 25/31.01.2024 privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI CONSTRUIRE LOC DE JOACĂ STR. GHIRLANDEI NR. 54, SECTOR 6, BUCUREȘTI”

26 January 2024
Proiectul 18
Proiect de hotărâre nr. 18/25.01.2024 pentru aprobarea acordării „diplomei de FIDELITATE” şi a unui premiu financiar în valoare de 1.500 lei, pentru cuplurile din Sectorul 6 al Municipiului București care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și a Regulamentului de acordare a acestora, caracter normativ
Proiectul 18

Proiect de hotărâre nr. 18/25.01.2024 pentru aprobarea acordării „diplomei de FIDELITATE” şi a unui premiu financiar în valoare de 1.500 lei, pentru cuplurile din Sectorul 6 al Municipiului București care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și a Regulamentului de acordare a acestora, caracter normativ

22 January 2024
Proiectul 16
Proiect de hotărâre nr. 16/22.01.2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul 1 Mai nr. 53”, Sector 6, pentru construire clinică medicală – spital cu regim de înălțime 2S+P+6E+E7R și imobil de locuințe cu partiu special pentru profesiuni liberale, comerț și servicii cu regim de înălțime 2S+P+10E+E11R, pe un teren în suprafaţă de 5.683 mp, proprietate privată persoană juridică
Proiectul 16

Proiect de hotărâre nr. 16/22.01.2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul 1 Mai nr. 53”, Sector 6, pentru construire clinică medicală – spital cu regim de înălțime 2S+P+6E+E7R și imobil de locuințe cu partiu special pentru profesiuni liberale, comerț și servicii cu regim de înălțime 2S+P+10E+E11R, pe un teren în suprafaţă de 5.683 mp, proprietate privată persoană juridică

16 January 2024
Proiectul 8
Proiect de hotărâre nr. 8/15.01.2024 privind aprobarea modernizării curților aferente creșelor aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6 prin realizarea de lucrări de amenajare/reparare/reabilitare a acestora
Proiectul 8

Proiect de hotărâre nr. 8/15.01.2024 privind aprobarea modernizării curților aferente creșelor aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6 prin realizarea de lucrări de amenajare/reparare/reabilitare a acestora