Home

Se caută președinți pentru secțiile de votare la alegerile din 9 iunie. Cum te înscrii în Corpul experților electorali

Știri

Se caută președinți pentru secțiile de votare la alegerile din 9 iunie. Cum te înscrii în Corpul experților electorali

2024-04-15

Alegerile locale, parlamentare și europarlamentare vor avea loc pe 9 iunie 2024. Biroul Electoral caută persoane interesate să se alăture Corpului experților electorali, pentru a face parte din comisiile de la secțiile de votare din sector.

Ce este Corpul experților electorali?

Corpul experților electorali este o evidență permanentă a persoanelor din care sunt desemnați, prin tragere la sorți, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.

Persoanele înscrise în Corpul experților electorali participă automat la tragerile la sorți efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă, la toate alegerile, fără îndeplinirea altor formalități.

Cine poate fi expert electoral?

Persoana care îndeplinește următoarele condiții:

  1. are cetățenia română;
  2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
  3. are drept de vot;
  4. are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
  5. nu face parte dintr-un partid politic;
  6. a absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii ori cel puțin învățământul general obligatoriu;
  7. nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

Cum se face admiterea în Corpul experților electorali?

Admiterea în Corpul experților electorali se face:

  1. În cazul persoanei care a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia înainte de anul 2015 - pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte sau locțiitor.
  2.  În cazul persoanei care nu a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia sau i-a încetat calitatea de expert electoral ca urmare a excluderii sau retragerii- pe bază de examen.

Persoanele interesate pot depune cererile la primari, la prefect ori direct la Autoritatea Electorală Permanentă, la adresa de e-mail: [email protected] .

Cererea trebuie să fie însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.

Cererile pentru înscriere se găsesc mai jos:

Având în vedere că procedura admiterii în Corpul experților electorali trebuie realizată cât mai repede, vă rugăm să ne transmiteți documentele sus-menționate cât mai curând posibil.

Activitatea desfășurată de persoanele desemnate este remunerată

În perioada funcţionării birourilor electorale ale secțiilor de votare ce se vor constitui pentru alegerile din data de 9 iunie 2024, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare și locţiitorii acestora primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 330 lei (330 lei x 5 zile = 1650 lei).

Primirea acestei indemnizaţii nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizaţii, pensii sau alte drepturi băneşti cuvenite în baza unor legi speciale.

De asemenea, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare și locţiitorii acestora vor primi o indemnizaţie de protocol de 35 de lei pentru fiecare zi de activitate.

Pentru indemnizaţiile acordate se reține numai impozitul pe venit.

În perioada funcţionării birourilor electorale ale secțiilor de votare, autorităţile şi instituţiile publice la care sunt angajate persoanele desemnate președinți sau locțiitori le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizaţiilor de detaşare, precum şi a oricăror alte diurne şi drepturi băneşti cuvenite potrivit legii.

În plus, ei au dreptul să primească, la cerere, o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare zilei votării, pe baza adeverinţei eliberate în acest sens de către biroul electoral de circumscripţie al sectorului municipiului Bucureşti.

În ce constă examenul de admitere în Corpul experților electorali?

Examenul de admitere în Corpul experților electorali poate fi susținut on-line, în orice moment al zilei. Acesta constă în soluționarea unui test grilă format din 15 întrebări cu câte 3 variante de răspuns, din care o singură variantă este corectă. Examenul se consideră promovat în cazul în care candidatul rezolvă corect cel puțin 10 întrebări în maxim 30 de minute.

Întrebările din care se vor genera subiectele pentru examenul on-line de admitere în Corpul experților electorali, cu răspunsurile corecte evidențiate, pot fi găsite la următorul link: http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/intrebari-CEE_05.pdf.

IMPORTANT! Candidații care nu promovează examenul de admitere în Corpul experților electorali pot susține din nou examenul de admitere, fără a mai îndeplini alte formalități.