Date financiare

Bugetul consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București

Rapoarte financiare

Situații financiare, Bilanț contabil și anexe, plați restante

Datoria publică locală