Home

Program Cultura 2023

PROIECT

Program Cultura 2023

2023-06-09

Primăria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, lansează în data de 9 iunie 2023 sesiunea de finanțare nerambursabilă Programul Cultura 2023. 

ANUNȚURI

Documentația sesiunii de finanțare 2023

 1. Ghidul aplicantului
 2. Anexa 2 la HCL 119 – Ghidul solicitantului
 3. Anexa 1 la Ghidul solicitantului categorii de cheltuieli eligibile
 4. Anexa 2 la Ghidul aplicantului – grila de evaluare
 5. Anexa 3 la Ghidul aplicantului – decontarea cheltuielilor
 6. Anexa 4 la Ghidul aplicantului formular Buget venituri și cheltuieli
 7. Formularul nr. 2 la Ghid – DECLARAŢIE pe proprie răspundere
 8. Formularul nr. 3 la Ghid – Declarație de consimțământ
 9. Formularul nr. 4 la Ghid - Contract de finanțare nerambursabilă
 10. Formularul nr. 5 la Ghid – Cerere de plată
 11. Formularul nr. 6 la Ghid - Formular raportări finale
 12. Formularul nr. 1 la Ghid - Cererea de finanțare

Rezultatele Etapei I – evaluarea eligibilității și conformității administrative

Publicat: 14.07.2023 

 Contestații

Publicat: 20.07.2023

Rezultatele Etapei II – Analizarea și notarea proiectelor de către Comisia de Evaluare!

Publicat: 22.08.2023

Rezultatele Etapei II – Analiza și notarea proiectelor după soluționarea contestațiilor

Publicat: 31.08.2023